שלום אורח

אודות מערכת טופוקד

מערכת טופוקד מספקת מידע ומאפשרת רכישת נתונים מהמרכז למיפוי ישראל.

החזון: לאפשר לציבור גישה פשוטה באמצעות האינטרנט לנתונים ומוצרים המסופקים על ידי המרכז למיפוי ישראל בזמינות גבוהה, מתוך שיפור שרות הממשלה לציבור וחיסכון בהוצאות הממשלה

מטרות אתר טופוקד:

  • א. הגברת זמינות המידע הגאוגרפי לציבור לגורמי הממשלה ולגופים ציבוריים.
   ב. חסכון בהוצאות הממשלה וההוצאות הלאומיות.
   ג. שיפור בתפקוד הממשלה באמצעות יצירת שפה משותפת והגברת התאום מתוך שימוש במידע גאוגרפי.
   הוזלת המידע הגאוגרפי לצרכנים.
 • יעד לפעולה: ריכוז, שילוב והפצה של מידע גאוגרפי לציבור כמרכיב ב"ממשל זמין".

  לתשומת לב! מטבע הדברים שהאתר מכיל מידע מגוון ממקורות שונים ברמות עידכון שונות, עשוי להכיל בתוכו סתירות פנימיות מסוימות.